Laatste nieuws ontwikkeling Aenergie klantportal!

Met ons nieuwe klantportal kunt u vanaf heden tijdelijk leegstaande woningen aan- of afmelden voor Tussenlevering.

De komende tijd wordt ons portal uitgebreid met de volgende modules:

  • Aan- en afmelden van zakelijke aansluitingen

  • Inzicht in de verbruiksdata van de bij ons ondergebrachte energie-aansluitingen

Bent u al gebruiker van één van onze klantportals dan ontvangt u op het moment dat de diensten beschikbaar zijn de nieuwe inloggegevens.

Is uw organisatie deelnemer maar heeft u nog geen toegang tot onze klantportals? Neem dan contact met ons op voor het aanvragen van een gebruikersaccount.